V súčasnosti sa naše pomníky s Knihou života využívajú na dvoch miestach.

Cintorín Marianka

nájsť na mape

Cintorín Záhorská Bystrica

nájsť na mape

Návrhy nových riešení pomníkov

Okrem existujúcich Pomníkov s Knihou života poskytujeme možnosť integrovať našu Knihu života do najrozmanitejších koncepcií dizajnu pomníkov.